Algemene voorwaarden

Fitbox Meppel is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle.

 

Fitbox Meppel behoudt ten alle tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving.

 

Deelname aan een activiteit aangeboden door Fitbox Meppel geschiedt geheel op eigen risico.

 

Opzegtermijn: Abonnementen afgesloten bij Fitbox Meppel zijn voor een periode van drie maanden.

 

Fitbox Meppel is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn te allen tijde vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Daarnaast is Fitbox Meppel niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Fitbox Meppel georganiseerde activiteiten.

 

Een training is intensief!
Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden wij je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.

 

Fitbox Meppel behoudt het recht om naar eigen beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

 

Er is geen restitutie mogelijk na aanschaf van een product van Fitbox Meppel.

 

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

 

Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Fitbox Meppel bewaard zullen worden. Fitbox Meppel verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

 

Bij registratie ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.